Agile for sure

פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות בעידן האג'ילי

אחרי שנים, היום כבר ברור לכולם – האג'ייל כאן כדי להישאר!

 

יותר ויותר ארגונים מבינים שהעולם משתנה במהירות ותפיסות הניהול של סוף המאה הקודמת אינן מתאימות לעידן הנוכחי – העידן האג'ילי.

 

יותר ויותר ארגונים מאמצים את תפיסת העולם, העקרונות והפרקטיקות האג'יליות, שמסייעות להם להצליח במציאות המורכבת בה הם פועלים.

 

יותר ויותר ארגונים רואים באגייל תפיסה מערכתית הוליסטית שרואה בכל מרכיבי הארגון שותפים להצלחתו.

 

גם תהליך פיתוח המנהלים נדרש להתאים את עצמו לעידן האג'ילי!

 

השילוב בין הניסיון והידע של AgileForsure בהטמעת האג'ייל לבין המומחיות של 3E by Ofir Gonnen בליווי והדרכת מנהלים יצר תוכנית ייחודית המחברת את פיתוח המנהלים לעידן האג'ילי.

התכנית נועדה:

  • להקנות מיומנויות ניהול מותאמות לעידן האג'ילי

  • לחבר בין השפה האג'ילית לשפה הניהולית של הארגון באופן שיחבר בין מרכיביו השונים

  • להנגיש ידע וכלים שיסייעו למשתתפים להוביל שינויים בתחומי פעילותם

התוכנית, המיועדת למנהלים מכל הדיסציפלינות הארגוניות בעלי נסיון ניהולי בארגון אג'ילי, כוללת מספר מפגשים המתמקדים בזוויות שונות של ניהול בעידן האג'ילי, לרבות:

  • העמדה הניהולית בעידן האג'ילי

  • אינטיליגנציה רגשית ככלי ניהולי במצבים מורכבים

  • גיוס ושימור עובדים בסביבה תחרותית

  • חזון ואסטרטגיה כמנגנון לניהול השוטף

  • ניהול בסביבה גלובלית רב תרבותית ורב דורית

  • הובלת שינויים

(*) תכני התכנית יותאמו לארגון המזמין ולעולם התוכן שלו

 

מקורות הלימוד בתכנית מבוססים על: ידע תיאורטי, התנסות של המשתתפים בין המפגשים, סימולציות, סיפורי מקרה וחקירת הכאן ועכשיו בחדר.