Agile for sure
 האקדמיה לקידום תרבות אג'ילית בישראל
אודות האקדמיה

בשנת 2017 הקמנו את האקדמיה לקידום תרבות אג'ילית בישראל מתוך ההבנה כי השינויים התפיסתיים בעידן הנוכחי מתרחשים בכל תחומי החיים (תעסוקה, כלכלה, חינוך, ספורט, משפחה ועוד) והרצון לאפשר למידה וידע משולבים מעולמות אלו, על מנת לקדם אנשים וארגונים לאימוץ תפיסות עולם אג'יליות (גמישות) ולהביא לשיפור מתמיד של ביצועיהם, יכולותיהם ודרך התנהלותם בעולם.

מטרות האקדמיה

עקרונות וכלים

חשיבה מחדש

ראיה רחבה יותר

מצפן להובלת הארגון

יש לנו חזון

לסייע לארגונים לשפר את ביצועיהם על ידי אימוץ תרבות אג'ילית

ומתודות עבודה מודרניות מתקדמות

מושג האג'ייל התחיל בתכנה לפני כ- 15 שנה. בשנים הראשונות הוא נכנס בעיקר לסטרטאפים, ארגונים קטנים או חלקים קטנים בארגון.

בשנים האחרונות גם ארגונים גדולים ומורכבים מאמצים את המתודולוגיות האג'יליות.

בהדרגה מתברר שהאג'ייל לא נגמר בתחומי הפיתוח. הוא משפיע על כלל הדיסציפלינות בארגון, האמורות לתפקד בהרמוניה על מנת לקדם הצלחה. הוא משפיע על המבנים, התהליכים, ההתנהגויות והתקשורת במארג הארגוני הכולל. הוא משפיע על הממשקים של הארגון עם הלקוחות, שיתופי פעולה פנימיים וחיצוניים ועוד.

למעשה, בהטמעה נכונה, מדובר בשינוי תרבותי ארגוני רחב ומקיף.

אנו קוראים לזה "הארגון האג'ילי המודרני".

 

העולם נמצא בעיצומה של "מהפכה אבולוציונית" ברמת המודעות של המין האנושי וברמה הטכנולוגית והסביבתית...כן, זוהי התפתחות אבולוציונית של המין האנושי והסביבה, אולם היא מתרחשת בקצב כל כך מסחרר שהיא מרגישה כמו מהפיכה של ממש!!

היכולת להיות ארגון או צוות או אדם אג'ילי, היא היכולת להסתגל במהירות ובגמישות למצבים חדשים. העולם בו אנו חיים מייצר מצבים מורכבים חדשים בכל רגע נתון. במקרה של חברות מדובר בשינויים במצב השוק, בדרישות הלקוחות, בתחרות, בשיפור תהליכים פנימיים ועוד שינויים רבים יומיומיים.

ארגון אג'ילי מודרני הנו ארגון הבנוי להגיב באופן אפקטיבי לשינויים ולסביבה דינאמית שכזו.

הארגונים המצליחים ביותר מתנהלים כארגונים אג'יליים מודרניים ומאפשרים לכל אדם להשפיע ולקחת אחריות מלאה על חלקים משמעותיים בעשייה הארגונית. ההתנהלות בארגון שכזה עשויה להיות משולה לרשת חברתית חיה (אורגניזם חי), העובדת בהרמוניה ושיפור מתמיד לטובת השגת מטרות משותפות.

ארגון אג'ילי מודרני מאפשר זאת על ידי יישום מספר עקרונות מנחים​. להמשך קריאה